Protokoll

Protokoll, verksamhetsberättelser och andra dokument. För publicering – skicka dokumentet i elektronisk form (t ex MS Word) till redaktionen.

Här kan du läsa protokollet från Satserups Gymnastikförenings konstituerande sammanträde den 22 oktober 1937: Protokoll


 

Annonser