Om oss

Om Satserups Idrotts- och Byaförening

I samband med att Satserups byaförening (SBF) avvecklades i början av 2004 har byns aktiviteter i stället införlivats inom Satserups Gymnastikförening (SGF). Eftersom det samtidigt ansågs aktuellt med ett namnbyte för SGFs del har föreningen nu bytt namn till Satserups Idrotts- och Byaförening (Satserups I.B.F.) och även styrelsen har fått nya medlemmar. Byabladet kommer att ges ut som tidigare med minst 2 nr/år och vi önskar alla tidigare medlemmar i SBF välkomna till den nya föreningen och hoppas att alla fortfarande känner för att satsa på byn med både nya och gamla aktiviteter.

Mer om föreningen och dess historia hittar du under Byaföreningens historia.

Annonser