Hyra fritidsgården

Skolan kan hyras för olika evenemang, t ex fester och föreningsaktiviteter. Skolans lokaler får bara hyras av föreningar samt medlemmar i Byaföreningen.

För uthyrning gäller följande avgifter (fastställda av styrelsen 2005-05-19):

• Hyra lilla salen bv, och/eller salar ov 100 kr/upp till 12 tim
200 kr/dygn
• Hyra av hela skolan i kommersiellt syfte
(när det gäller klubbar, föreningar el likn bestämmer styrelsen avgiften) 200 kr/upp till 12 tim
350 kr/dygn
1000 kr/3 dygn
• Hyra av möbler (bord och stolar) 50 kr/dygn
• Hyra för bågskytte 175 kr/person och halvår
• Hyra för vävsal 1750 kr/halvår
• Hyresavgiften för bågskytte och vävsal ska betalas till föreningens kassör senast den 30 oktober (för hösten) samt senast den 28 februari (för våren)

Kontakta Marie Nilsson tel 0415-33 00 18 om du önskar hyra lokal i skolan.

Läs här vilka regler som gäller för uthyrning (pdf).

Annonser