Årsmöte 2020

NÄR: onsdag den 4 mars kl 18.30
VAR: Gamla skolan, Satserup

Vänligen kom i tid så vi kan börja mötet kl 18.30.
Efter mötet, ca kl 19.30, bjuder föreningen på fika.

Ett flertal nya ledamöter behöver väljas, bland annat ny ordförande och sekreterare. Är du intresserad av att åta dig ett uppdrag i Satserups byafö-rening, hör av dig till valberedningen Lars-Göran Nilsson, 0702-01 00 80.
Andra förslag ska vara inlämnade till styrelsen senast 25 februari.

Medlemsavgifter:
Vuxen 150 kr
Barn 100 kr (tom 20 år)
Familj 300 kr
Bankgiro: 337-9690
Swish: 123 188 47 66

Information om medlem behandlas i överensstämmelse med personuppgiftslagen.

Årsmöte 2019

Satserups idrotts- och byaförening bjuder in till årsmöte

NÄR: onsdag den 27 februari kl 18.30
VAR: Gamla skolan, Satserup

Vänligen kom i tid så vi kan börja mötet kl 18.30.
Efter mötet, ca kl 19.30, bjuder föreningen på fika.

På årsmötet kommer vi att ha punkt på dagordningen för att diskutera föreningens vara eller inte vara i framtiden. Vi vore därför tacksamma om alla tänker till kring om föreningen ska finnas kvar, hur vi kan organisera oss så vi alla hjälps åt, hur vi får nyinflyttade intresserade och delaktiga samt hur styrelsearbetet ska fördelas.
Andra förslag ska vara inlämnade till styrelsen senast 17/2.

Medlemsavgifter:
Vuxen 150 kr
Barn 100 kr (tom 20 år)
Familj 300 kr
Bankgiro: 337-9690
Swish: 123 188 47 66

Information om medlem behandlas i överensstämmelse med personuppgiftslagen.