Årsmöte 2020

NÄR: onsdag den 4 mars kl 18.30
VAR: Gamla skolan, Satserup

Vänligen kom i tid så vi kan börja mötet kl 18.30.
Efter mötet, ca kl 19.30, bjuder föreningen på fika.

Ett flertal nya ledamöter behöver väljas, bland annat ny ordförande och sekreterare. Är du intresserad av att åta dig ett uppdrag i Satserups byafö-rening, hör av dig till valberedningen Lars-Göran Nilsson, 0702-01 00 80.
Andra förslag ska vara inlämnade till styrelsen senast 25 februari.

Medlemsavgifter:
Vuxen 150 kr
Barn 100 kr (tom 20 år)
Familj 300 kr
Bankgiro: 337-9690
Swish: 123 188 47 66

Information om medlem behandlas i överensstämmelse med personuppgiftslagen.